Laster...
 

Kort Geologi for Liskifer og Kvemoskifer

 

Grunnlaget for  Liskifer A/S er  forekomsten av kvatrsittskifer   ved Dalbekken i Sørli  helt inne ved grensen  til Sverige.  Forekomsten er en del av Offerdalsdekket  som har en alder mellom 600 og 1000 mil år.

Forekomsten består av  lag med lys svakt grønn skifer  i veksling ( i 5 m skala) med en mørkere skifer.

Den lyse skiferen har overveiende glimmer mineralet muskovitt på overflata, mens  den mørke skiferen har glimmermineralet  biotitt.

Det er disse glimmerskiktene som gjør det mulig å spalte  fjellet til skiferplater.

Forekomsten er mot nord overleiret av en løsere biotitt  rik skifer Skiferen ligger over grunnfjellsgeneisene.  Skiferforekomsten er nesten flattliggende.

Bergartene ved forekomsten viser betydelige horisontale trykkspenninger, noe som kan være en fordel mht for driften av forekomsten.

 

 

Kvemoskifer

I Muru/Kvemo området i Lierne kommune opptrer det betydelige mengder av Kvemoskifer.  Den er betegnet som en granat/glimmer-skifer.  Bergarten tilhører Skjøtingen/Seve-dekket og har trolig en alder på 500 mil år.  På grunn av endrede trykk og temperatur -forhold, er granaten i skiferen omvandlet til feltspatt.  Dette gjør at skiferen er lett å bearbeide: Kvemoskiferen  kan lett sages og poleres samtidig som den har høy trykkfasthet og gode slitasje egenskaper.

 Naturflaten er ru og den er derfor egnet som en sklisikker beleggningsstein. Skiferen spalter i tykkelser på 1 til 4 cm.  Den beste skiferen for spalting er den finkornige typen.